Biuro parafialne

poniedziałek, piątek oraz sobota: od godz. 10.30 do 12.00
wtorek i czwartek: od godz. 16.30 do 18.00
w środy oraz uroczystości kościelne biuro zamknięte

CHRZEST
Potrzebne dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC (odpis),
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zaświadczenia z Parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary)

POGRZEB KATOLICKI

Należy zgłosić w biurze parafialnym;

trzeba przynieść:

  • akt zgonu,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku,
  • jeśli zgon nastąpił poza Parafią lub w Szpitalu wystawia je kapelan Szpitala

PORADNIA RODZINNA

  • od września do czerwca: czwartki godz. 19.00 w domu parafialnym

TELEFON KONTAKTOWY
(czynny w godzinach urzędowania)

61-870-60-01

W sytuacjach nagłych (wezwanie kapłana do osoby chorej, zgłoszenie pogrzebu itp.):
ksiądz proboszcz Artur Rembalski: 605-73-45-93
ksiądz kustosz Rafał Rybacki: 507 47 83 16