Intencje 07.10.-13.10.19 r.

Poniedziałek – 07 października, wspomnienie NMP Rózańcowej.

7.30   Za śp. Tacjannę i Henryka oraz wszystkich zmarłych z rodzin Kasprzaków i Jażdżewskich.

18.30  Za śp. Bogumiłę Kasprzak i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30  Za śp. Teresę Rozmiarek, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją łaską nieba – intencja od rodziny Trittów.

Wtorek – 08 października.

7.30    W intencjach Dostojnych Jubilatów Magdaleny i Marcina z okazji 25 rocznicy sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o umacnianie wiary, nadziei i wzajemnej miłości, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów ich dzieci i całej rodziny.

18.30   Za śp. Janinę Ławniczak – intencja od Rodziny Pruchniewiczów z Leszna.

18.30   Za śp. Bożenę Lisiecką, aby Miłosierny Bóg obdarzył ja łaska nieba – intencja od męża Edmunda z rodziną.

Środa – 09 października.

7.30    Za śp. Reginę Jaruzal w 5 rocznicę śmierci, śp. Józefę, Stanisława, śp. Alojzego i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30   Za śp. Jerzego Kujawę, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od córki z mężem i dziećmi.

18.30   Za śp. Dorotę Tułasiewicz – intencja od cioci Elżbiety.

Czwartek – 10 października – 9 Rocznica Poświęcenia Kościoła.

7.30  Z prośbą do Kochającego Boga i Matki Najświętszej o nawrócenie dla Ewy.  

18.30   W intencjach wszystkich Parafian.

18.30   W intencjach Marii i jej rodziców z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego oraz umacnianie wiary nadziei i miłości oraz Boże błogosławieństwo dla wnuczki Marii i całej rodziny.

18.30  Za śp. Zbigniewa Michalskiego w 5 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w Królestwie nieba – intencja od żony.

Piątek – 11 października. 

7.30    Za śp. Bożenę Adamską, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Barbary.

18.30    Za śp. Teresę Stróżyńską – intencja od lokatorów i sąsiadów z wejścia 53.

18.30    Za śp. Pelagię, Józefa, Leszka, Bogusława Paruckich w rocznicę śmierci, śp. Danutę Wojt, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Sobota – 12 października, Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu.

7.30   Za śp. Zofię Siemieniak i intencja od rodzin Rychter i Wojciechowskich.

18.30   Za śp. Irenę Kaźmierowską w 5 rocznicę śmierci, śp. Ludwikę, Jerzego, Zenona Kaźmierowskich, śp. Stanisława Kasprzak, śp. Stanisławę, Zofię, Andrzeja, Jerzego Duda.

Niedziela – 13 października,  XXVIII   Niedziela zwykła – Dzień Papieski.  

8.00    Za śp. Małgorzatę Czajka, śp. Wandę, Leona Czajka, śp. siostrę Stefanię, śp. szwagra Karola, wszystkich zmarłych z rodzin Czajka i Biskupskich.

9.30    Za śp. Zofię, Jana, Eugeniusza Hertig, śp. Wandę i Przemysława Orsztynowicz i wszystkich zmarłych z rodziny.

11.00   Za śp. Zdzisława Mączyńskiego w 20 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny.

12.30   W intencjach Najdostojniejszych Jubilatów Donaty i Czesława z okazji 69 rocznicy sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, siły, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów i całej rodziny. Za wszystkich zmarłych z rodziny Jubilatów śp. Rodziców i rodzeństwo o nadzieję życia wiecznego w niebie.

12.30   W intencjach Dostojnych Jubilatów Małgorzaty i Henryka z okazji 25 rocznicy sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o umacnianie wiary, nadziei i wzajemnej miłości oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny.

18.30   Za śp. Marię, Czesława Borowczyk i wszystkich zmarłych z rodzin Rebellów i Borowczyków.

18.30   Za śp. Zbigniewa Bartkowiaka, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od chrześniaka Łukasza z rodziną.