Intencje 12-18 października 2020

Poniedziałek – 12 października, Święto Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej. 

7.30   Za sp. Cecylię Ignatowicz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją łaską nieba – intencja od sąsiadów z wejścia 66.

18.30  W intencjach Ojczyzny.

18.30  Za śp. Jana Wojtkowiaka, aby Miłosierny Bóg obdarzył go nadzieją nieba – intencja od córki Iwony z rodziną.

18.30  Za śp. Wiesławę, Kazimierę, Hieronima, Ryszarda Leśnik oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Wtorek – 13 października, wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego.

7.30    Za śp. Małgorzatę Czajka, śp. Wandę i Leona Czajka, śp. Stefanie i Karola Biskupskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył  ich szczęściem wiecznym w niebie.

10.30   Msza pogrzebowa – Śp. Marian Pawlicki.

18.30  Za sp. Józefę Mądro, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od córki Urszuli.

18.30  Za śp.  Mieczysława Hańczak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od sąsiadów z wejścia 49.

18.30    Za śp. Aleksandrę Gembską, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od kuzynek z rodzinami. 

Środa – 14 października. 

7.30   Za śp. Łucję, Witolda, Stanisławę, Nikodema Kowalskich i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

12.00    Msza pogrzebowa – Śp. Krystyna Wieńć.

18.30  Za śp. Jadwigę, Bronisława Zakrzewskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Helenę Gawin oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją nieba.

18.30  Za śp. Władysławę-Wandę Wojtasik, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od wnuków Tadeusza i Krzysztofa z rodzinami.

 Czwartek – 15 października, wspomnienie Św. Teresy od Jezusa.

7.30   Za śp. Janinę i Mariana Teszner oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30    Za śp.  Marka Nowaka i śp. Jerzego Nowaka w 12 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od całej rodziny. 

18.30   Za śp. żonę Aleksandrę w 5 rocznicę śmierci, śp. Rodziców oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Urszulę Szmidt, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Dyrektora i Pracowników Przedszkola nr 150 w Poznaniu.

Piątek – 16 października, wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej.

7.30  W intencjach Jadwigi Hajduk z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i żywą wiarę oraz opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień życia.

18.30    Za śp. Donatę Małecką oraz zmarłych z rodzin Małeckich, Wachowiaków i Kaźmierowskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. W intencjach Czesława z prośba do Kochającego Boga o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień życia – intencja od dzieci z rodzinami.   

18.30   Za śp. Jana Kowalskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Adama i Katarzyny.

18.30   Za śp. Władysława Jóźwiak w 6 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. 

Sobota – 17 października, wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego.

 7.30   Za śp. Małgorzatę Czajka, śp. Zofię i Albina Józefiak, śp. Danutę Czajka i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

10.00  Msza Dziękczynna w 27 rocznicę Modlitwy Różańcowej – Stowarzyszenia Żywego Różańca.

15.00   W intencjach Najdostojniejszych Jubilatów Stanisławy i Ryszarda z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa oraz 70 rocznicy urodzin Stanisławy z podziękowaniami Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o wszelkie dobro, zdrowie i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny oraz umacnianie wiary nadziei i miłości dla Gabrieli z okazji 10 rocznicy urodzin. 

18.30  Za śp. Czesława Stroińskiego w 23 rocznicę śmierci, śp. Rodziców i Teściów oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Niedziela – 18 października  XXIX Niedziela zwykła  Światowa Niedziela Misyj.

8.00   Za śp. Stanisława Piątka oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w Królestwie wszystkich zbawionych – intencja od siostrzenicy Elżbiety z rodziną.

9.00   Za śp. Janinę Walerczyk w 23 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie. 

11.00   Za śp. Edmunda Pluta w 20 rocznicę śmierci, śp. Genowefę Pluta w 3 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodzin Andrzejczaków i Plutów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

12.30   Za wszystkich Parafian.

18.30  Za śp. Henryka, Helenę, Filomenę i Jana oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.