Intencje 14-20 września 2020

Poniedziałek – 14 września  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

7.30   Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 14).

18.30  Za Ojczyznę.

18.30  Za śp. Marcina Górskiego oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Wtorek – 15 września, wspomnienie NMP Bolesnej.

7.30    Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 15).

18.30   Za śp. Stanisławę Gurda w 6 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją nadzieją nieba – intencja od rodziny.

18.30  Za śp. Zofię i Tadeusza Wojnickich i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba – intencja od syna z żoną.

Środa – 16 września wspomnienie Św. Korneliusza i Cypriana. 

7.30   Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 16). 

18.30  W intencjach Najdostojniejszych Jubilatów Lucyny i Bolesława z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, o wszelkie dobro, zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, umacnianie wiary, nadziei i miłości na każdy dzień życia dla Jubilatów i całej rodziny. 

18.30  Za śp. Magdalenę Remisz w 25 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od córki z rodziną.

Czwartek – 17 września.

7.30   Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 17).

18.30   Za śp. Jana Kowalskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od siostry Haliny z synem Andrzejem.

18.30   Za śp. Karolinę Piór i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Agnieszkę Ziołek i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Piątek – 18 września  Święto Świętego Stanisława Kostki – Patrona Polski.

7.30  Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 18).

18.30   Za śp. Janinę Jarzembicką, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją łaską nieba – intencja od Grażyny Ratajczak z rodziną. 

18.30  Za śp. Franciszka Widelskiego w 8 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Widelskich i Siejaków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

18.30  Za śp. Zofię Oblamską w 2 rocznicę śmierci, śp. Marię Oblamską w 18 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Sobota – 19 września.

 7.30   Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 19).

18.30    W intencjach Anny  z okazji 70 rocznicy urodzin, z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, o wszelkie dobro, zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, umacnianie wiary, nadziei i miłości na każdy dzień życia dla Jubilatki i całej rodziny.

18.30  Za śp. Wiesława Kuc i zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Niedziela –  20 września  XXV Niedziela zwykła.

8.00 Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 20).

9.30   Za śp. Helenę, Zdzisława, Stanisława Przymusińskich, śp. Helenę, Wandę, Mariana, Antoniego, Mariana, Cezarego Leitgeber oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w Królestwie wszystkich zbawionych.

11.00    Rezerwacja  Os. Czecha 8/4.

12.30   W intencjach Dostojnych Jubilatów Agnieszki i Przemysława  z okazji 14 rocznicy sakramentu małżeństwa oraz Joanny i Łukasza z okazji 9 rocznicy sakramentu małżeństwa, dziękując Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serca Najświętszej Maryi Panny o zdrowie, umacnianie wiary, nadziei i miłości dla Jubilatów, ich dzieci oraz całej rodziny. 

18.30  Za wszystkich Parafian.