Intencje 17-23 sierpnia 2020

Poniedziałek – 17 sierpnia, wspomnienie Św. Jacka. 

7.30   Za śp. Krzysztofa Sielchanowicza, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od przyjaciół.

18.30   Za śp. Bronisława Kowalczyk w 3 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od córki Marty z rodziną.

Wtorek – 18 sierpnia, wspomnienie Bł. Sancji Szymkowiak.

7.30   Za śp. Henrykę Galas, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją nadzieją nieba – intencja od Haliny z synami z Poznania.

18.30  Za śp. Władysławę, Czesława, śp. Janinę, Czesława oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Środa – 19 sierpnia. 

7.30  W intencjach Najdostojniejszej Jubilatki Ireny z okazji 104 rocznicy urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, za opiekę Matki Bożej, z prośbą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o dalsze Boże błogosławieństwo, oraz dary Ducha Świętego w wytrwaniu w łasce  i świetle Bożej Opatrzności na każdy kolejny dzień życia. 

18.30  Za śp. Anielę, Stanisława Jezierskich, śp. Teresę, Walentego Zgolińskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

 Czwartek – 20 sierpnia, wspomnienie Św. Bernarda.

7.30   Za śp. Cecylię Kalinowską  i wszystkich zmarłych z rodziny Kalinowskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   Za śp. Władysława Monarchę, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Anny i Zbigniewa Woźniaków z rodziną.

Piątek – 21 sierpnia, wspomnienie Św. Piusa X.

7.30  Za śp.  Bożenę Pewińską w 8 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją radością życia wiecznego w niebie. 

18.30   Za śp. Jarosława Anczewskiego w 4 rocznice śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Sobota – 22 sierpnia, wspomnienie NMP Królowej.

 7.30    W intencjach Drogich Jubilatów Anny i Michała z okazji 5 rocznicy sakramentu małżeństwa, prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz ich dzieci Zofii, Pawła i Tomasza o wszelkie dary Ducha Świętego oraz umacnianie wiary, nadziei i miłości na każdy dzień życia.

16.00   Msza święta chrzcielna.  

18.30   Za śp. Józefa Majorczyk w 9 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny Majorczyków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie.

Niedziela –  23 sierpnia  XXI Niedziela zwykła.

8.00  Za śp. Franciszkę, Czesławę, Zygmunta i zmarłych z rodzin Maciejewskich i Grygrów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

9.30   Za śp. Marię Brzóska w 12 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych.

11.00  Za śp. Mariana Chudak w 35 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w Królestwie wszystkich zbawionych.

12.30   Za śp. Jana, aby Miłosierny Bóg obdarzył go radością życia wiecznego w niebieintencja od żony.   Chrzty.

18.30  Za wszystkich Parafian.