Intencje 18-24.11.19 r.

Poniedziałek – 18 listopada, wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny.

7.30   Za śp. Marię, Józefa, Janinę, śp. Józefa Sołtysiak i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30  Za śp. Bolesława, Kazimierę, Garczyńskich w kolejną rocznicę śmierci.

18.30   Za śp. Genowefę Packiewicz w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek – 19 listopada.

7.30    Za śp. Andrzeja Morawskiego w 5 rocznicę śmierci, za śp. rodziców z obu stron i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30   W intencjach Najdostojniejszych Jubilatów Elżbiety i Mariana z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie łaski,  z prośbą o umacnianie w codziennym życiu wiary, nadziei i miłości a w małżeństwie o Dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów i całej rodziny.

18.30   W intencjach Sebastiana z podziękowaniem za wszelkie dobro i łaski w życiu oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała a także opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

Środa – 20 listopada, wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego .

7.30    Za śp. Karolinę, Janinę, Ryszarda, Alfonsa i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia wiecznego w niebie.

8.45   Msza Pogrzebowa  – Śp. Marcin Rychlewski.

18.30   Za śp. Józefę, Bronisława, Władysława Wojciechowskich i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30   Za śp. Jerzego Drogowskiego w 3 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodzin Drogowskich i Strzudków.

Czwartek – 21 listopada, wspomnienie Ofiarowania NMP.

7.30   W intencjach wszystkich członków Apostolatu Misyjnego, którzy swoimi modlitwami i ofiarami otaczają misjonarki i misjonarzy z Polski z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i siłę we wszelkich działaniach misyjnych. Za wszystkich zmarłych członków Apostolatu Misyjnego o nadzieję życia wiecznego w niebie.  

18.30   W intencjach Longiny z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla jubilatki i całej rodziny.

18.30   Za śp. Marka Młyńczaka w 19 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny.

Piątek – 22 listopada, wspomnienie Św. Cecylii. 

7.30    Za śp. Jana Króla i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30    Za śp. Zofię i Edmunda Stepczyńskich i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30   Za śp. Elżbietę Hertmanowską w 6 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją nadzieją życia wiecznego w niebie.

Sobota – 23 listopada.

7.30   Za śp. Halinę, Elżbietę, Zygmunta Kowalczyków i wszystkich zmarłych z rodziny Kalinowskich , aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością nieba.

18.30   Za śp. Józefa Piotrowiaka w 5 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny . 

Niedziela – 24 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  

8.00   W intencjach Księdza Kustosza Rafała z okazji urodzin z podziękowaniami za wszelkie łaski oraz prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w dalszym posługiwaniu Kapłańskim – intencja od Stowarzyszenia Żywy Różaniec.

8.00    Za śp. Stanisława, Jadwigę, Helenę, Zbigniewa i wszystkich zmarłych z rodziny.

9.30    Za śp. Jana, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od żony.

11.00  Za śp. Józefa Dzitko w 20 rocznicę śmierci, śp. Helenę Dzitko, śp. Jana i Klarę Jaworskich, śp. Mieczysława Pluta, śp. Pawła Kanoniczaka i wszystkich zmarłych z rodziny.

12.30  Za śp. Franciszkę Kajdasz w 31 rocznicę śmierci, śp. Wacława, Antoniego Kajdasz i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30   Za śp. Jana Werner w 1 rocznicę śmierci, śp. Emilię Werner i wszystkich zmarłych z rodziny.