Intencje 21-27.10.19 r.

Poniedziałek – 21 października

7.30   W intencjach Urszuli z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą o dar żywej wiary, owoce Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała, miłość do Boga i bliźnich oraz nieustanną opiekę Matki Najświętszej.

18.30  Za śp. Urszulę, Nikodema Trittów, śp. Irenę Malczewską i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie.

18.30  Za śp. Antoniego Remisz w 25 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny.

 

Wtorek – 22 października, wspomnienie Św. Jana Pawła II

7.30    W intencjach Franciszka z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski oraz opiekę, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wsparcie Matki Najświętszej dla Franciszka, jego najbliższych i całej rodziny.

18.30   Za śp. Macieja Jórdeczka, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od żony.

18.30   W intencjach Andrzeja z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej dla Jubilata i całej rodziny.

 

Środa – 23 października

7.30    Za śp. Wojciecha Leonhard w 16 rocznicę śmierci.

18.30   Za śp. Władysława, Józefę, Bronisława Wojciechowskich i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30   Za śp. Teresę i Stanisława Pietrzak, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

 

Czwartek – 24 października

7.30   Za śp. Helenę, Franciszka, Janusza Nowak i wszystkich zmarłych z rodziny.  

18.30   Za śp. Andrzeja Staszak w 13 rocznicę śmierci, śp. Helenę, Kazimierza Kaczmarek i wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30  Za śp. Henryka Baczyńskiego w 8 rocznicę śmierci.

 

Piątek – 25 października

7.30    Za śp. Annę, Marię, Kazimierza i Jana oraz wszystkich zmarłych z rodziny.

18.30    Za śp. Jacka Jenek – intencja od siostry.

18.30    Za śp. Jana Figlewicza w rocznicę urodzin, śp. Marzenę Chmielewską w 6 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny.

 

Sobota – 26 października

7.30   Za śp. Kazimierza Kalinowskiego i wszystkich zmarłych z rodziny Kalinowskich.

18.30   Za śp. Czesława Stroińskiego w 22 rocznicę śmierci, śp. rodziców i teściów oraz wszystkich zmarłych z rodziny. 

 

Niedziela – 27 października   XXX  Niedziela zwykła.

8.00    Za śp. Tadeusza Dolskiego, śp. Bożena Dolską i wszystkich zmarłych z rodziny.

9.30    Za śp. Jana i wszystkich zmarłych z rodziny – intencja od żony.

11.00   Za śp. Henryka w 19 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny.

12.30   Za śp. Teresę i Seweryna Ciastowicz i wszystkich zmarłych z rodziny.      Chrzest.

17.00   Koncert – „Modlitwa Maryjna w twórczości kompozytorów operowych”.

18.30   Za śp. Jerzego Szymańskiego i wszystkich zmarłych z rodziny.