Intencje 26 października – 1 listopada 2020

Poniedziałek – 26 października. O beatyfikację Ks. Abp. Antoniego Baraniaka.

7.30   Za śp. Kazimierza Kalinowskiego i wszystkich zmarłych z rodziny Kalinowskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30  Za śp. Leona i Mariannę Nowak, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją życia wiecznego w niebie – intencja od syna z żoną i rodziną.

18.30  Za śp. Krystynę Schneider w 23 rocznicę śmierci, śp. Józefa Schneider i wszystkich zmarłych z rodzin Schneider i Pflaum, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją nieba.

18.30  Za śp. Józefa Mądro, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od siostrzenicy Barbary Tomiak z rodziną.

Wtorek – 27 października.

7.30   Za śp. Annę, Marię, Kazimierza i Jana oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   Za śp. Janinę Krawczyk, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Danuty Krenz z rodziną.

18.30  Za śp. Jana Fuglewicza z okazji urodzin, śp. Marzenę Chmielewską w 7 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30  Za śp. Jarogniewa Subera w 10 rocznicę śmierci, śp. Henrykę Subera w 5 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Środa – 28 października, Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

7.30   Za śp.  Tadeusza Gwoździk z okazji imienin oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

18.30  Za śp. Tadeusza i Henryka Wach oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30  Za śp. Celinę Ignatowicz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od córki Marii z mężem i rodziną.

Czwartek – 29 października.

7.30   W intencjach wszystkich misjonarek i misjonarzy objętych całoroczną modlitwą Apostolatu Misyjnego naszej parafii z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski działań misyjnych oraz prosząc o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę żywej wiary, zdrowie duszy i ciała oraz opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień posługiwania dla wszystkich misjonarzy, a dla zmarłych misjonarzy o radość życia wiecznego w niebie.

18.30    W intencjach naszej Ojczyzny, całej Wspólnoty Nieustającego Różańca o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich członków oraz naszych rodzin. Za wszystkich zmarłych członków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Ryszarda w 6 rocznice śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodzin Staniukiewiczów i Posackich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Marka Nowak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów Marii, Janusza i Eleonory.

Piątek – 30 października.

7.30  Za śp. Marię Dudzikową w 2 rocznicę śmierci, śp. Marka Bąk, śp. Leonardę i Stanisława Puchalskich, śp. Helenę i Jana Górskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych.

18.30    Za śp. Tadeusza oraz wszystkich zmarłych z rodzin Borowskich i Tomaszewskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od żony z dziećmi.   

18.30   Za śp. Barbarę Biały i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od męża i córki z rodziną.

18.30   Za śp. Jana Kowalskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od Waldemara z rodziną. 

Sobota – 31 października.

 7.30   Za sp. Bolesława Handkiewicz i wszystkich zmarłych z rodziny Handkiewicz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30  Za śp. Henryka w 20 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Janusza Nowak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od syna Mateusza z żoną i dziećmi.

Niedziela – 01 listopada  Uroczystość Wszystkich Świętych.

8.00   Za śp. Aleksandrę w 13 rocznicę śmierci, śp. Władysława Kociałkowskiego, śp. Zofię Partyka oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w Królestwie wszystkich zbawionych.

9.30   Za śp. Zofię i Tadeusza Wyleżyńskich, śp. Jadwigę i Zygmunta Ratajczaków oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

11.00   Za śp. Marka, Konrada, Eleonorę Ryś, śp. Zygmunta, Andrzeja, Mirosława Kujawa oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył mich łaską nieba.

11.00   Za śp. Stanisławę, Józefa Kalinowskich, sp. Zofię i Leona Kowalczyk oraz wszystkich zmarłych z rodzin Kalinowskich i Kowalczyków, Aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

12.30   Za śp. Wojciecha Rzyskiego, śp. Władysławę, Renatę i Edwarda Sikorskich  oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.  

18.30  Za wszystkich zmarłych parafian od listopada 2019 do listopada 2020 roku.