Intencje 30 listopada – 6 grudnia 2020

Poniedziałek – 30 listopada,  Święto Św. Andrzeja apostoła.  Rekolekcje Adwen.

7.00   Za śp. Irenę Handkiewicz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Wspólnoty Szensztackiej.

10.00     Msza pogrzebowa – Śp. Antoni Przydanek. 

18.30     Za śp. Mariana Pawlickiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Anny i Henryka Szymańskich.

18.30  Za śp. Czesława Skrzypczaka w 42 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny Skrzypczaków i Machowskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie.

18.30    Za śp. Zbigniewa Straszkowskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od syna z rodziną.

Wtorek – 01 grudnia    Rekolekcje Adwentowe.

7.00   Za śp. Zofię Nowak w 25 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Nowaków i Augustyniaków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   Za śp. Janusza Nowak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów z wejścia 99.

18.30  Za śp. Zbigniewa Szypura w 19 rocznicę śmierci, śp. rodziców i teściów oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Środa – 02 grudnia    Rekolekcje Adwentowe.

7.00   Za śp. Księdza Kanonika Bolesława Krysia, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych – intencja od Wspólnoty „Margaretek”.

18.30  Za śp. Artura Antkowiaka z okazji urodzin, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba.

18.30  Za śp. Tatianę Sawościanik i zmarłych z rodzin Sawościaników i Łęckich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Czwartek – 03 grudnia, wsp. Św. Franciszka Ksawerego – Pierwszy czwartek. 

7.00   Za śp. Irenę Handkiewicz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Hanny i Andrzeja z rodziną. 

18.30  W intencjach wszystkich członków Stowarzyszenia Żywego Różańca, prosząc Kochającego Boga o wszelkie łaski, zdrowie i błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich członków wspólnoty i ich rodzin. Za zmarłych z wspólnoty i naszych rodzin, prosząc Miłosiernego Boga o łaskę życia wiecznego w niebie.

18.30   Za śp. Jerzego Józefczaka, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od wnuczki z rodziną.

Piątek – 04 grudnia   Pierwszy piątek miesiąca.

7.00  Za śp. Arletę Sibilską w 1 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych.

18.30   Za śp. Edmunda Zając, śp. Marię i Michała oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Barbarę Biały, aby Miłosierny Bóg obdarzył ja szczęściem wiecznym w niebie – intencja od męża i córki z rodziną.

18.30   Za śp. Ryszarda w 9 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodzin Sznura i Grien, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Sobota – 05 grudnia   Pierwsza sobota miesiąca.

 7.00   Z wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy osobiste i całej rodziny.

18.30  Za śp. Jana Matuszewskiego w 17 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Niedziela – 06 grudnia    II Niedziela Adwentu.

8.00   Za śp. Stefana Malinowskiego w 29 rocznicę śmierci, śp. Eugenię Malinowską oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

9.30   Za śp. Gertrudę, Jana i Ryszarda  oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

11.00  Za śp. Zofię Renatę  Kistowską w 6 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od męża z córką, synami i wnuczętami. 

12.30   Za wszystkich Parafian.

18.30    Za śp. Lucynę i Karola Nawrotów oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.