Intencje 5-11 października 2020

Poniedziałek – 05 października, wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej. 

7.30   Rezerwacja Os. Czecha 78/15.

18.30  Za śp. Zofię Cichosz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od bratowej z rodziną.

18.30  Za śp. Teresę Rogalską z okazji imienin, aby Miłosierny Bóg obdarzył go nadzieją nieba.

18.30  Za śp. Helenę, Krystynę, Eugeniusza, Zenona, Klemensa Lemańskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Wtorek – 06 października.

7.30    Za śp. Artura Antkowiaka z okazji imienin, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie.

18.30  W intencjach Księdza Proboszcza Artura z okazji imienin, prosząc Kochającego Boga o wszelkie łaski, zdrowie, błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla naszej wspólnoty parafialnej oraz opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień życia – intencja od Stowarzyszenia Żywego Różańca.

18.30  Za śp.  Jana Kowalskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od Marka z rodziną.

18.30    Za śp. Bożenę Adamską w 1 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od córki Elżbiety i syna Grzegorza z rodziną. 

Środa – 07 października wspomnienie NMP Różańcowej. 

7.30   Za śp. Marka Bąk, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Apostolatu Maryjnego Wspólnoty Szensztackiej. 

9.00  Msza pogrzebowa – Śp. Bożena Czerniak.

18.30  Za śp. Janinę, Henryka Kokocińskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba

18.30   Za śp. Irenę Perzyńską, śp. Marię i Mariana Grobelskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją nieba.

18.30  Za śp. Jana Wojtkowiaka, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów z wejścia 53.

Czwartek – 08 października.

7.30   Za wstawiennictwem Świętych Archaniołów i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za wszystkie wyproszone łaski z prośbą do Kochającego Boga o wszelkie łaski dla rodziny, naszej parafii, wszystkich Polaków i naszej Ojczyzny, upraszając wstawiennictwa Matki Bożej Różańcowej.

18.30  W intencjach Jacka, prosząc o wierność przyrzeczeniom chrztu świętego, wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i żywą wiarę oraz opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień życia.

18.30   Za śp. Cecylię Ignatowicz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją łaską nieba – intencja od Stowarzyszenia Żywego Różańca.

18.30   Za śp. Mieczysława Hańczak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Marii Leśniewicz i Lucyny Rempulskiej.

Piątek – 09 października.

7.30  Za śp. Aleksandrę w 11 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30    Za śp. Stefanię Grześkowiak w 1 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją łaską nieba – intencja od męża z córkami i synem   

18.30   Za śp. Bolesława Wojtyniak w 1 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od żony i rodziny.

18.30   Za śp. Mariannę i Zygmunta Tomczak, śp. Józefa Tomczak, śp. Martę Kempa, śp. Agatę Piwoń i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. 

Sobota – 10 października.

 7.30   Z prośbami do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Sercu Najświętszej Maryi Panny  w intencjach Pelagii aby Chrystus umacniał wiarę, nadzieję i miłość w każdym dniu życia.

18.30  Uroczystość 10 lecia Konsekracji naszego kościoła parafialnego – w intencjach wszystkich Parafian.

18.30   W intencjach o liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.

18.30  Za śp. Irenę, Ludwika, Jerzego, Zenona Kaźmierowskich, śp. Stanisława Kasprzaka, śp. Krystynę, Stefana, Romana Błotnych, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Niedziela –  11 października  XXVII Niedziela zwykła  ( XX Dzień Papieski).

8.00   Za śp. Leona Antkowiaka oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w Królestwie wszystkich zbawionych.

9.00   Za wszystkich parafian.

11.00   Rezerwacja  Os. Czecha 16/7. 

12.30   Za śp. Michała Kędziora, śp. Jadwigę, Janinę, Mariannę, Władysława, Kazimierza, Jacka Weiss, śp. Teresę i Stanisława Mikulskich, śp. Józefę i Mariana Kaczmarek, śp. Marię Pomerenke, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

18.30  Za śp. Zdzisława Mączyńskiego w 21 rocznice śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.