Przejdź do treści

Intencje parafialne 06-12.04.20 r.

  Wielki Poniedziałek – 06 kwietnia.

  7.30  Za śp. Marcina w 20 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie.

  18.30  Za śp. Henryka Rybickiego w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Rybickich i Jabczak, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

  18.30    Za śp. Kazimierę Nowaczyk – intencja od koleżanek i kolegów z pracy z Zakładów UNIA.

  Wielki Wtorek – 07 kwietnia.

  7.30    Za śp. Urszulę Szenhofer w 20 rocznicę śmierci, śp. Bronisławę i Józefa  i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością nieba.

  18.30   Za śp. Walentego Pawlaka i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

  18.30  Za śp. Helenę Wybieralską, śp. Edmunda i Grzegorza Wybieralskich oraz wszystkich zmarłych z rodzin Wybieralskich i Mórkowskich. 

  Wielka Środa – 08 kwietnia.

  7.30   Za śp. Artura Antkowiaka i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

  18.30   W intencjach Dostojnych Jubilatów Haliny i Andrzeja z okazji 48 rocznicy sakramentu małżeństwa z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów i całej rodziny.

  18.30   Za śp. Benona Łuczak w 4 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

  Wielki Czwartek – 09 kwietnia   Msza Wieczerzy Pańskiej.

  18.30   Z prośbą do Chrystusa Najwyższego Kapłana o liczne, święte i gorliwe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.

  18.30   Za śp. Jakuba Anczewskiego w 30 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia wiecznego w Królestwie wszystkich zbawionych.

  Wielki Piątek – 10 kwietnia  Liturgia Męki Pańskiej.

  18.30   Liturgia Męki Pańskiej – Adoracja Krzyża.  

  Wielka Sobota – 11 kwietnia Wigilia Paschalna.

  20.00      Za wszystkich Parafian.

  20.00   Za śp. Bronisława, Józefę, Władysława Wojciechowskich i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

  Wielka Niedziela –  12 kwietnia  Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

  8.00  Za śp. Czesława Kaczmarek, śp. Cecylię i Ludwika Kaczmarek, śp. Jana i Stanisławę Pietrzak, śp. Herberta Bady i wszystkich zmarłych z rodziny.

  9.30  Z prośbą do Kochającego Boga o wszelkie łaski, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny. Za śp. Czesława i Wiesława Chrzanowskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

  11.00   Za śp. Sabinę, Józefa, Krzysztofa Artyszuk i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

  12.30    Za śp. Kazimierza Mellera w 21 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

  18.30     Za śp. Eugenię i Zbigniewa Popławskich i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych w niebie.