Intencje parafialne 7-13 grudnia 2020

Poniedziałek – 07 grudnia, wspomnienie Świętego Ambrożego.

7.00   Za śp. Józefa w 50 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   W intencjach Mileny z okazji 7 rocznicy urodzin z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o zdrowie, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego na każdy dzień życia dla Mileny i całej rodziny.

18.30     Za śp. Janinę Dolata w 2 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Wtorek – 08 grudnia    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00   W intencjach wszystkich członków 8 Róży – Stowarzyszenia Żywego Różańca z okazji uroczystości ich Patronki, prosząc Kochającego Boga o wszelkie łaski, zdrowie i błogosławieństwo oraz opiekę Niepokalanej Bogarodzicy Maryi dla wszystkich członków wspólnoty i ich rodzin. Za zmarłych z wspólnoty i naszych rodzin, prosząc Miłosiernego Boga o łaskę życia wiecznego w niebie.

18.30   Za śp. Mariana Pawlickiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów z wejścia 49.

18.30  Za śp. Czesława Kuc i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Środa – 09 grudnia.

7.00   Rezerwacja  – Os. Czecha 78/15

18.30  Za śp. Andrzeja Stęsik, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od żony z rodziną.

18.30  Za śp. Janinę, Henryka, Zbigniewa Lewandowskich oraz za wszystkich zmarłych z rodzin Lewandowskich i Trittów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

 Czwartek – 10 grudnia. 

7.00   Za śp. Józefa Nowak w 6 rocznicę śmierci, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. 

11.00  Msza pogrzebowa – Śp. Janina Guttner-Pręgowska.

18.30  Za śp. Tadeusza Sarzyńskiego w 7 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

18.30   Za śp. Bożenę Duszyńską, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów z wejścia 91.

Piątek – 11 grudnia.

7.00  Za śp. Księdza Kanonika Bolesława Krysia, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych – intencja od Marii Stępień.

9.30     Msza pogrzebowa – Śp. Teodora Sobierajska.

18.30   Za śp. Eugenię Kaczmarek, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od córki Marii z mężem.

18.30   Za śp. Janinę i Mariana Teszner, śp. Włodzimierza Ławniczaka i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Sobota – 12 grudnia.

 7.00  Za śp. Irenę Handkiewicz, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od wnuków Anny i Piotra z rodzinami. 

18.30  Za śp. Henrykę Połczyńską w 2 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Niedziela – 13 grudnia    III  Niedziela Adwentu.

8.00   Za śp. Gertrudę, Wawrzyńca, Franciszka oraz wszystkich zmarłych z rodzin Smurzyńskich i Kitów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

9.30  Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, prosząc Kochającego Boga o wszelkie błogosławieństwo, zdrowie, umacnianie wiary, nadziei i miłosci oraz opiekę Niepokalanej Bogarodzicy Maryi dla całej rodziny.

11.00  Za śp. Franciszka Walczewskiego w 10 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od córki z mężem. 

12.30   Za wszystkie Małżeństwa, które w tym roku obchodzą swoje Jubileusze i Rocznice sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski oraz z prośbą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, o zdrowie, umacnianie wiary, nadziei i miłości dla wszystkich małżonków naszej parafii i ich rodzin.

18.30    Za śp. Donata Postarenczak w 15 rocznicę śmierci, śp. Annę i Bolesława Kozłowskich, śp. Kazimierę i Józefa Postarenczak oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od żony, córek, zięciów, wnuków i prawnuków.