Kolęda

PLAN  ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH – według dat (poniżej znajdziesz plan ułożony według adresów – numerów wejść)
L.p. Data Dzień Adresy

– numery wejść –

Początek
1. 2.01 Poniedziałek Franowo 17.00
2. 3.01 Wtorek 79 16.00
3. 127 – 128 18.45
4. 4.01 Środa 77 16.00
5. 5.01 Czwartek 78 16.00
6. 7.01 Sobota 61 – 63/10 16.00
7. 9.01 Poniedziałek reszta 63 – 67 16.00
8. 10.01 Wtorek 69 – 72 16.00
9. 126 18.45
10. 12.01 Czwartek 50-58 16.00
11. 16.01 Poniedziałek 125 18.45
12. 17.01 Wtorek 123-124 18.45
13. 18.01 Środa 114-117 16.00
14. 20.01 Piątek 68 i 5-13 16.00
15. 21.01 Sobota 14-22 16.00
16. 23.01 Poniedziałek 23-32 16.00
17. 24.01 Wtorek 33-39 16.00
18. 122 18.45
19. 25.01 Środa 40-49 16.00
20. 26.01 Czwartek 80-90 16.00
21. 120-121 18.45
22. 27.01 Piątek 91-99 16.00
23. 119 18.45
24. 30.01 Poniedziałek 100-108 16.00
25. 31.01 Wtorek 129-138 16.00
26. 118 18.45
Numer domu
Data
1. X
2. X
3. X
4. X
5. 20.01
6. 20.01
7. 20.01
8. 20.01
9. 20.01
10. 20.01
11. 20.01
12. 20.01
13. 20.01
14. 21.01
15. 21.01
16. 21.01
17. 21.01
18. 21.01
19. 21.01
20. 21.01
21. 21.01
22. 21.01
23. 23.01
24. 23.01
25. 23.01
26. 23.01
27. 23.01
28. 23.01
29. 23.01
30. 23.01
31. 23.01
32. 23.01
33. 24.01
34. 24.01
35. 24.01
36. 24.01
37. 24.01
38. 24.01
39. 24.01
40. 25.01
41. 25.01
42. 25.01
43. 25.01
44. 25.01
45. 25.01
46. 25.01
47. 25.01
48. 25.01
49. 25.01
50. 12.01
51. 12.01
52. 12.01
53. 12.01
54. 12.01
55. 12.01
56. 12.01
57. 12.01
58. 12.01
59. X
60. X
61. 7.01
62. 7.01
63. 7.01 do nr 10

9.01 – reszta

64. 9.01
65. 9.01
66. 9.01
67. 9.01
68. 20.01
69. 10.01
70. 10.01
71. 10.01
72. 10.01
73. X
74. X
75. X
76. X
77. 4.01
78. 5.01
79. 3.01
80. 26.01
81. 26.01
82. 26.01
83. 26.01
84. 26.01
85. 26.01
86. 26.01
87. 26.01
88. 26.01
89. 26.01
90. 26.01
91. 27.01
92. 27.01
93. 27.01
94. 27.01
95. 27.01
96. 27.01
97. 27.01
98. 27.01
99. 27.01
100. 30.01
101. 30.01
102. 30.01
103. 30.01
104. 30.01
105. 30.01
106. 30.01
107. 30.01
108. 30.01
109. X
110. X
111. X
112. X
113. X
114. 18.01
115. 18.01
116. 18.01
117. 18.01
118. 31.01
119. 27.01
120. 26.01
121. 26.01
122. 24.01
123. 17.01
124. 17.01
125. 16.01
126. 10.01
127. 3.01
128. 3.01
129. 31.01
130. 31.01
131. 31.01
132. 31.01
133. 31.01
134. 31.01
135. 31.01
136. 31.01
137. 31.01
138. 31.01
Franowo             2.01