Przejdź do treści

Historia parafii

1984

3 marca – Kuria Metropolitalna w Poznaniu zwraca się do Urzędu Miasta Poznania – Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska o wydanie pozwolenia na lokalizację terenu pod budowę nowego kościoła na Osiedlu Czecha w Poznaniu.

1987

25 czerwca – Ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba zleca  Księdzu Wikariuszowi Stanisławowi Twardowskiemu z parafii Św. Rocha w Poznaniu zadanie budowy kościoła i organizację życia duszpasterskiego na Osiedlu Czecha na Ratajach.

1988

11.maja – Ksiądz Stanisław Twardowski z racji zdrowotnych rezygnuje z zadania budowy kościoła i tworzenia parafii.

10 czerwca – zadanie budowy kościoła i organizację duszpasterstwa Ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba zleca – Wikariuszowi Parafii Pierwszych Polskich Męczenników Księdzu Michałowi Śmigielskiemu.

1989

16 wrześniaKs. Biskup Stanisław Napierała – sufragan poznański, dokonuje poświęcenia placu przeznaczonego pod budowę nowego kościoła i stojącego na nim krzyża, odprawia pod prowizoryczną wiatą pierwszą Mszę św. z Ks. Michałem Śmigielskim – drugim duszpasterzem na Os. Czecha.

23 grudnia  Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Jerzy Stroba udziela błogosławieństwa na dzieło budowy nowej świątyni (wraz z organizacją parafii). Działania te zostają powierzone Ks. Wikariuszowi  Marianowi Klimkowi.

24 grudnia – Ks. Marian Klimek sprawuje na placu pod budowę pierwszą Pasterkę.

1990

1 lipca – rozpoczęto prace ziemne pod budowę zaplecza katechetyczno – mieszkalnego tymczasowej kaplicy (w niedziele i święta Msze św. są odprawiane na placu.

1991

grudzień – za zgodą Ks. Arcybiskupa Metropolity,  kaplica w stanie surowym od pierwszej niedzieli Adwentu służy mieszkańcom osiedla Czecha do sprawowania Eucharystii.

24 grudnia – w nowej kaplicy jest sprawowana pierwsza Pasterka.

1992

1 maja – dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Jerzego Stroby, zostaje erygowana parafia na os. Czecha pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty. Ks. wikariusz Marian Klimek otrzymuje nominację na proboszcza parafii.

Maj – Pierwsza Komunia św. dzieci w parafii.

19 sierpnia – Ks. Arcybiskup Metropolita Jerzy Stroba dokonuje uroczystego poświęcenia kaplicy.

Jesień – zaczynają działać w parafii: Parafialny Zespół Charytatywny i Wspólnota – Kościół Domowy oraz Młodzieżowy Zespół Muzyczny.

18 listopada – ponad dwustu młodych ludzi otrzymuje po raz pierwszy w parafii Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Abp Jerzego Stroby.

1993

Wrzesień – powstaje chór parafialny.

Październik – w parafii zaczyna działać – Stowarzyszenie Żywego Różańca  ( na koniec roku są w nim już 84 osoby).

1994

1 maja – rozpoczęcie prac budowlanych przy nowym kościele parafialnym.

1 lipca – Ks. Abp Jerzy Stroba przekazuje dekret pierwszemu wikariuszowi parafii Św. Marka Ewangelisty, którym zostaje – Ks. Maciej Bessert.

Wrzesień – Inicjuje swoją działalność Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

1995

Zaczyna ukazywać się parafialna gazetka .,Kim jestem?”

1996

19 październikaKs. Arcybiskup Metropolita Poznański Juliusz Paetz, mianuje na miejsce odchodzącego z parafii Ks. Macieja Besserta  nowego wikariusza – Ks. Artura Andrzejewskiego.

grudzień – Gazetka parafialna otrzymuje tytuł „Effatha”.

1997

20 maja – Ks. Abp. Metropolita Poznański Juliusz Paetz, udziela święceń kapłańskich Diakonom naszej archidiecezji, wśród nich synowi naszej parafii Diakonowi Przemysławowi Kuszowi.

25 maja – Pierwsze Prymicje w naszym kościele sprawuje Ks. Przemysław Kusz, który zostaje skierowany od 01 lipca do pracy wikariuszowskiej w naszej archidiecezji.

l lipca  Ks. Wikariusz Artur Andrzejewski, zostaje posłany przez Ks. Abpa Juliusza Paetza na studia doktoranckie do Warszawy, jego miejsce zajmuje nowy wikariusz  Ks. Zbigniew Szlachetka.

1998

25 kwietnia – parafialny odpust ku czci św. Marka z Mszą św., której przewodniczy Ks. Abp Senior Jerzy Stroba.

7 października – poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Żywego Różańca.

20 października – Bierzmowania ponad stu młodych ludzi – liturgię sprawuje Ks. Abp Senior Jerzy Stroba.

24 grudnia – Pasterka sprawowana jest już w nowym, budującym się jeszcze kościele. Przez kilka tygodni Msze Św. w niedziele i święta sprawowane są również w nowym kościele.

1999

Pierwsze Misje Parafialne (od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu) – nauki głosi Ks. Maciej Kubiak.

26-27 września – Pierwsza w historii parafii wizytacja biskupia. Wizytuje Ks. Biskup Marek Jędraszewski.

2000

maj – odbył się pierwszy festyn parafialny.

2001

listopad – po raz pierwszy odprawiane są „Zaduszki Parafialne”. Podczas modlitwy różańcowej modlimy się za zmarłych parafin od momentu powstania parafii do chwili obecnej.

25 grudnia – po dłuższej przerwie ukazuje się gazetka parafialna pod nowym tytułem „Markowa Gazeta”.

2002

1 sierpnia – do parafii zostaje przydzielony kapelan szpitala przy ul. Szwajcarskiej oraz hospicjum na os. Rusa – Ks. Tadeusz Kurpisz.

2003

1 sierpnia – następuje zmiana kapelana, na miejsce ks. Tadeusza Kurpisza przychodzi Ks. Stanisław Czubak.

25 sierpnia – następuje zmiana wikariusza, na miejsce ks. Zbigniewa Szlachetki przychodzi Ks. Wikariusz Mariusz Ziemek.

grudzień – oddana zostaje do użytku kaplica Bł. Matki Teresy z Kalkuty.

2004

10-11 października – parafię nawiedziła figura Matki Bożej Wieleńskiej Ucieczki Grzeszników.

2005

2 i 19 kwietnia – wizytacja Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego  w naszej parafii, która nieoczekiwanie dla wszystkich zbiegła się z odejściem do „Domu Ojca” Jana Pawła II oraz wyborem nowego papieża Kardynała Józefa Ratzingera, który przyjmuje imię – Benedykta XVI.

2 kwietnia – wieczorna modlitwa w łączności z umierającym Janem Pawłem II.

21 i 22 maja – syn naszej parafii Diakon Rafał Goroński przyjmuje świecenia kapłańskie i odprawia swoją pierwszą Mszę Św.

8 grudnia – syn naszej parafii kleryk Juliusz Figlak składa śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zmartwychwstańców.

2006

19 stycznia – W tragicznym wypadku ginie ks. Wikariusz Rafał Goroński – syn naszej parafii.

28 kwietnia – następuje zmiana kapelana, miejsce Ks. Stanisława Czubaka zajmuje Ks. Kapelan Przemysław Wieczorek.

2007

styczeń – prezbiterium w naszym kościele zyskuje granitową posadzkę.

28 kwietnia – syn naszej parafii Diakon Juliusz Figlak przyjął święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Zmartwychwstańców w Krakowie.

6 majaKs. Neoprezbiter Juliusz Figlak CR odprawia swoją Mszę Prymicyjną.

3 czerwca – Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa Ks. proboszcza Mariana Klimka.

Czerwiec – w kościele pojawia się murowany ołtarz i ambonka, które są darem Ks. biskupa Marka Jędraszewskiego ufundowanymi z okazji jubileuszu proboszcza.

22 sierpnia – – następuje zmiana wikariusza, na miejsce ks. Mariusza Ziemka przychodzi Ks. Wikariusz Przemysław Danielczak.

24 listopada – Redakcja „Markowej Gazety” bierze udział w III Forum Prasy Parafialnej Archidiecezji Poznańskiej.

25 listopada – Z okazji 15-lecia WGRO (przypadającego 26 listopada) została odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.

Podczas Mszy św. Zostały poświęcone także witraże wg projektu Pana Marcina Czeskiego, znajdujące się w naszym kościele. Jeden z witraży ufundowała właśnie Gildia z Franowa, drugi jest darem Wspólnoty Żywego Różańca z naszej parafii.

2008

9 czerwca – po wieczną nagrodę od Pana odchodzi długoletni kościelny i pracownik biura parafialnego Pan Tadeusz Dolski.

25 października – część redaktorów „Markowej Gazety” zostaje przyjęta do „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej”.

2009

17 stycznia – W konkursie dziennikarskim im. Romy Brzezińskiej ,, Znak Dobra”; organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i redakcję „Głosu Wielkopolskiego”, wyróżniony zostaje artykuł „Wspomnienie” autorstwa Pani Danuty Krenz zamieszczony w 55 numerze „Markowej Gazety”.

14 maja – święcenia diakonatu przyjmuje związany z naszą parafią kl. Sławomir Kostrzewa.

30 maja – Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa (24 maja) Ks. Jana Glapiaka, byłego Kanclerza Kurii Metropolitalnej, który pomaga w duszpasterstwie naszej parafii.

13 czerwca – Ministranci z naszej parafii biorą udział w III Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów, która odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

wrzesień – rozpoczynają się w naszej parafii przygotowania do 32 Europejskiego Spotkania Młodych.

19 września – w parafii odbywa się spotkanie Poznańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.

2 października – w ramach przygotowań do 32 ESM w naszej parafii, odbywa się spotkanie z Bratem Markiem Durskim ze wspólnoty Taizé.

29 grudnia – rozpoczynają się 32 Europejskie Spotkanie Młodych.

2010

2 stycznia – zakończenia 32 ESM.

23-24 maja – wizytacja biskupia w parafii. Wizytuje Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak.

30 maja – Msza prymicyjna Ks. Neoprezbitera Sławomira Kostrzewy.

24 sierpnia – Msza pożegnalna ks. Przemysława Danielczaka.

28 sierpnia – następuje zmiana wikariusza, na miejsce ks. Przemysława Danielczaka przychodzi Ks. Wikariusz Dawid Szymański.

10 października – Uroczysta Konsekracja kościoła, której przewodniczy Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki.

2011

18 czerwca – Kongregacja księży z Dekanatu Poznań-Rataje pod przewodnictwem Ks. Dziekana Kanonika dr Henryka Szymczaka.

19 czerwca – Msza z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Ryszarda Jóźwiaka (misjonarza związanego z nasza parafią).

17 lipca – parafia gości młodzież z akademickiego Koła Misyjnego.

25 grudnia – 10-lecie „Markowej Gazety”.

2012

21 kwietnia – Pierwszy w historii parafii Maraton Biblijny – czytane wybrane księgi NowegoTestamentu, począwszy od Ewangelii wg św. Marka.

24 kwietnia – spotkanie z Ks. Abp. Janem Pawłem Lengą.

25 kwietnia – Msza św. odpustowa przewodniczy ks. abp. Jan Paweł Lenga.

29 kwietnia – przedstawienie teatru „Droga” w naszej parafii.

10 czerwca – Pierwsi nadzwyczajni szafarze Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, mianowani przez Ks. Abp Stanisława Gądeckiego – zostają Pan Daniel Błoch i Pan Zbigniew Woźniak.

30 czerwca – z funkcji kapelana zostaje odwołany ks. Przemysław Wieczorek (zostaje mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NPM w Siekowie).

Sierpień – na terenie parafii zamieszkuje Ks. Kanonik Bolesław Kryś emerytowany proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie k. Mosiny.

1 grudnia – II Maraton biblijny w parafii.

2 grudnia – rozprowadzane kartki świąteczne z fotografiami żłóbków w naszej parafii.

6 grudnia – występ akademickiego chóru z Brna pod dyrekcją Dasy Brisakarovej (w ramach obchodów Roku Mazartowskiego).

27 grudnia – koncert zespołu „Affabre Continue”.

2013

Marzec – wystawa z okazji 100-lecia Hufca ZHP Poznań Wilda (harcerze z tego hufca działają na terenie naszej parafii).

31 marca – 100 numer „Markowej Gazety” (od tego numeru wszystkie numery mają kolorową okładkę).

13 kwietnia – kolejny raz, odbyło się w naszej parafii spotkanie Poznańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.

9 czerwca – Masza z okazji 35-lecia przedszkola „Zielony Gaik” na Os. Czecha.

22 września – pierwszy koncert z cyklu „Popołudnie z muzyką i sztuką u św. Marka”.

12 października – Msza św. z okazji 20-lecia wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

2014

3 stycznia – koncert Zespołu „Polihymnia”.

18 stycznia – koncert z okazji 20-lecia Chóru Parafialnego.

Luty – nowe meble w zakrystii oraz nowe ławki w kaplicy Św. Matki Teresy z Kalkuty.

23 luty – wystawa w domu parafialnym dotycząca pomnika Wdzięczności.

26 kwietnia – koncert Chóru politechniki poznańskiej „Volante Soni”.

27 kwietnia – Msza dziękczynna za kanonizację Św. Jana Pawła II.

27 maja – Msza z okazji 52-lecia kapłaństwa ks. Bolesława Krysia (w Mszy uczestniczą koledzy kursowi ks. Bolesława).

15 czerwca – Koncert Galiny Kukliny o pokój na Ukrainie.

Grudzień – w kaplicy pojawia się posadzka a w kościele zostaje zamontowana nowa chrzcielnica.

14 grudnia – po raz pierwszy sprzedaż sianka na stół wigilijny.

24 grudnia – 25-lecie pracy Ks. proboszcza Mariana Klimka w parafii.

2015

1 lutego – koncert chóru „Hasło” pod dyrekcją Henryka Górskiego.

21 lutego – I dzień Wizytacji duszpasterskiej – wizytuje Ks. Biskup Grzegorz Balcerek.

2 kwietnia – II dzień Wizytacji duszpasterskiej.

24 sierpnia – Msza pożegnalna Ks. Wikariusza Dawida Szymańskiego.

25 sierpnia – następuje zmiana wikariusza, na miejsce Ks. Dawida Szymańskiego przychodzi Ks. Wikariusz Wojciech Pieczyński.

31 października – symbole Światowych Dni Młodzieży (Krzyż Roku Świętego i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani) w naszej parafii.

31 października – Pierwszy wieczór Wszystkich Świętych w naszej parafii.

2016

17 stycznia – koncert chóru ze Skórzewa.

7 lutego – wizyta Siostry Beaty Kaczmarek z Kazachstanu.

25 kwietnia – W ramach XII Maratonu Biblijnego w naszej parafii odczytano ewangelie wg św. Marka (w maratonie udział wzięły 22 parafie archidiecezji).

27 maja – Msza z okazji 7 rocznicy święceń Ks. Wojciecha Pieczyńskiego z udziałem jego kolegów kursowych.

7 lipca – Duchowa pielgrzymka w naszej parafii.

17 lipca – wizyta Ojców Franciszkanów z relikwiami św. Maksymiliana Marii Kolbego.

2017

22-30 kwietnia – Misje Święte – prowadzą Misjonarze Oblaci z Poznania: O. Paweł Ratajczyk i O. Józef Niesłony.

1 maja – Msza z okazji 25-lecia erygowania parafii – przewodniczy Ks. Dziekan Prałat dr Henryk Szymczak – dziekan dekanatu Poznań-Rataje.

2018

8 listopada – malowanie kościoła.

21 grudnia –Msza pożegnalna ks. Wojciecha Pieczyńskiego.

22 grudnia – następuje zmiana wikariusza, na miejsce ks. Wojciecha Pieczyńskiego przychodzi Ks. Wikariusz Jarosław Czyżewski.

2019

15-16 kwietnia – W kościele nad ołtarzem została umieszczona mozaika przedstawiającą św. Marka Ewangelistę. Autorem jest Pani Magdalena Czerska

20-23 maja – Odnowienie Misji Świętych, będących jednocześnie przygotowaniem do Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiego Obrazu. Nauki głoszą Ojcowie Oblaci: Krzysztof Ziętkowski OMI i Józef Niesłony OMI.

24-25 maja – Czas Nawiedzenia w naszej parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiego Obrazu.

zdjęcia: H. Szymański

20 maja – Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki zwalnia z pełnienia posługi proboszcza Ks. Kanonika  Mariana Klimka –  z dniem 30 czerwca 2019 r. Ks. Marian Klimek przechodzi na emeryturę. Zamieszka na plebanii parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Mariackiej w Poznaniu.

30 czerwca – Uroczysta pożegnalna Msza Św. Ks. Proboszcza Kanonika Mariana Klimka o godz. 15.00 w naszej parafii – po 29 latach, 6 miesiącach i 7 dniach posługi w naszej parafii i duszpasterzowania.

1 lipca –  Nowym Proboszczem naszej parafii zostaje Ks. mgr Artur Rembalski – wcześniejszy proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w Krzycku Małym i Dziekan Dekanatu Święciechowskiego.

6 lipcaUroczyste wprowadzenie Ks. Proboszcza Artura Rembalskiego na urząd proboszcza naszej parafii przez Ks. Dziekana Prałata Henryka Szymczaka przy licznym udziale kapłanów z dekanatu oraz przyjaciół i kolegów nowego proboszcza.

24 sierpnia  Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki odwołuje Ks. Wikariusza i Kapelana Jarosława Czyżewskiego z naszej parafii. Jednocześnie Ks. Arcybiskup powołał do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii Księdza dr Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

29 sierpnia – ks. kan. Bolesław Wacław Kryś, zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Poznaniu.

Wrzesień – Ksiądz Proboszcz dokonuje pierwszych zmian w godzinach Mszy w niedziele i dni powszednie, godzin urzędowania biura parafialnego, które sam obsługuje oraz zmian personalnych: Organistą Parafialnym zostaje Pan mgr Łukasz Kołakowski, Kościelnym – Pan Kazimierz Kamiński, pozostają na swoich stanowiskach wszyscy liderzy wspólnot i grup duszpasterskich, szafarze oraz członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej. 

8 września – Uroczysta Msza Dziękczynna za posługę Ks. Kanonika Bolesława Wacława Krysia w naszej parafii.

5 września – Pierwszy w historii parafii „Mały Odpust Parafialny” ku czci św. Matki Teresy z Kalkuty, patronce naszej kaplicy. Mszy św. Odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. prof. dr hab. Zbigniew Teinert – profesor teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

14 września – Z okazji Święta Podwyższenia Krzyża Świętego nasza parafia włączyła się do ogólnopolskiej akcji przebłagania za grzechy w naszej Ojczyźnie: „Polska pod Krzyżem”. Tego dnia zgromadziliśmy się przy Parafialnym Misyjnym Krzyżu o godz. 15.00 i odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Litanię do Narodu Polskiego pod przewodnictwem Ks. Kustosza Rafała Rybackiego.

16 września – Msza św. z okazji 30 rocznicy poświęcenia Krzyża, który został postawiony, w miejscu placu pod budowę naszego kościoła pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Artura Rembalskiego.

26 września – Pierwsza Msza św. w intencji beatyfikacji Księdza Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka. Kolejne Msze się będą odbywały się każdego 26 dnia kolejnego miesiąca.

22 października – Liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II. Odbyła się pierwsza Msza Papieska. Z homilią dotyczącą życia i działalności Św. Papieża. Na salce parafialnej odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. Kolejne Msze św. spotkania odbędą się każdego 22 dnia miesiąca.

1-4 grudnia – Pierwsze w historii parafii Rekolekcje Adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosi Ksiądz dr Stanisław Walewicz – Rezydent z parafii pw. Św. Łukasza w Poznaniu.

1 grudnia – Przed pierwszą niedzielną Mszą św. odprawione zostały po raz pierwszy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Nabożeństwa będą kontynuowane w każdą kolejną niedzielę.

2020

Styczeń – Ks. Proboszcz dokonuje reorganizacji życia wspólnot i grup parafialnych, które od tej chwili nazwane zostają – Apostolatami. I tak w nowej formule duszpasterskiej kontynuują swoją działalność:

– Apostolat Parafialny:

– Parafialna Rada Duszpasterska,

– Parafialna Rada Ekonomiczna,

– Parafialni Pracownicy (Gospodyni, Kościelny, Organista).

– Apostolat Eucharystyczny:

– Wspólnota Miłosierdzia,

– Wspólnota Jana Pawła II- „ Totus Tuus”,

– Wspólnota Ks. Abp. Antoniego Baraniaka.

– Apostolat Biblijny:

– Kręgi biblijne

– Grupa lektorów świeckich.

– Apostolat Liturgiczny:

– Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii,

– Liturgiczna Służba Ołtarza  – lektorzy i ministranci.

– Apostolat Charytatywny:

– Parafialny Zespół Caritas,

– Wolontariusze Szlachetnej Paczki,

– Harcerze wolontariusze,

– Apostolat Rodzinny:

– Poradnia Małżeńska,

– Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej,

– Kręgi Rodzin – Wspólnota Światło i Życie,

– Rodzice młodzieży – kandydatów do bierzmowania,

– Rodzice dzieci – przygotowujących się do Pierwszej Komunii.

– Apostolat Młodzieżowy:

Grupa Młodzieżowa „Głazy”

– Apostolat Maryjny:

– Stowarzyszenie Żywego Różańca,

– Wspólnota Nieustającego Różańca,

– Wspólnota Fatimska,

– Wspólnota Szensztacka.

– Wspólnota Ochrony Życia – Adopcja Dziecka Poczętego.

– Apostolat Misyjny:

– Grupa misyjna

– Apostolat Informacji Katolickiej:

– Redakcja „Markowej Gazety”,

– Strona Internetowa Parafii,

– Biblioteka Parafialna

– Apostolat Muzyczny:

– Parafialna Schola Liturgiczna,

– Schola dziecięca „Markowe nutki”,

– Zespół Śpiewaków Operowych.

8-13 Marca  – Rekolekcje Wielkopostne głosi Ks. dr Jacek Zjawin wykładowca Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

Marzec-kwiecień – z powodu epidemii koronawirusa została ograniczona liczba wiernych uczestniczących we Mszach Świętych – do 50 osób (13 marca), a potem do 5 osób (25 marca). Wielki Post przeżywany w szczególny sposób. Większość wiernych w sposób duchowy łączy się modlitewnie z parafią.

9-11 kwietnia – Święte Triduum Paschalne sprawowane ze względów epidemicznych przy minimalnej ilości wiernych. Parafianie fundują nowe sprzęty liturgiczne, Obrusy, Podstawę pod Paschał – Pani Maria Paluszak, Nowy Trybularz i łódkę – Stowarzyszenie Żywego Różańca.

W czerwcu i lipcu  – w mniejszych grupach 25 dzieci z klasy 3 przystępują do Pierwszej Komunii Św.

05 września     Odpust ku czci Świętej Matki Teresy z Kalkuty, Eucharystii przewodniczy Ksiądz Biskup Senior Zdzisław Fortuniak.

10 października – Uroczystości związane z 10 Rocznicą konsekracji – poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Wieczornej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek, przy licznym udziale kapłanów i parafian.

07 listopadaZmarł Ksiądz Senior Bolesław Kryś – Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Poznaniu, który po przejściu na emeryturę zamieszkał w naszej parafii i gorliwie pełnił posługę kapłańską w latach 2012-2019. Został pochowany w dniu 11 listopada w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie koło Mosiny gdzie posługiwał prawie 21 lat jako proboszcz.

09 listopada – Sakramentu bierzmowania  młodzieży klas ponadpodstawowych udzielił w naszej parafii Ksiądz Dziekan Prałat Henryk Szymczak.

29 listopada – Msza św. dziękczynna za gorliwą i oddaną posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr Rafała Rybackiego.

29 listopada-2 grudnia – Parafialne Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził w tym roku – Ojciec Daniel Biedniak Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej

01 grudnia – Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisława Gądecki mianował Księdza Kustosza dr Rafała Rybackiego – Rektorem  kościoła i Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu przy ul. Żydowskiej oraz Dyrektorem Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum w Poznaniu.

01 grudnia  – Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki mianuje do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii Księdza dr Rafała Ostrowskiego Duszpasterza Przedsiębiorców i Pracodawców Talent.

20-24 grudnia  – Kościół zamknięty ze względów epidemicznych.

23 grudnia – Pan Bóg powołał do siebie ks. Proboszcza Artura Rembalskiego

25-27 grudnia – Posługą duszpasterską w parafii służą Ojcowie Oblaci

Uroczystości pogrzebowe ks. Proboszcza Artura Rembalskiego 

28 grudnia– Wprowadzenie trumny do kościoła, Modlitwa różańcowa. i Msza św. w intencji zmarłego ks. Proboszcza. Nabożeństwu przewodniczy wicedziekan dekanatu Poznań-Rataje ks. Piotr Bydałek.

29 grudnia – Msza św. żałobna w intencji zmarłego ks. Proboszcza. Nabożeństwu przewodniczy ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Pogrzeb na cmentarzu komunalnym w Luboniu – przewodniczy ks. Biskup Damian Bryl.

2021

Styczeń  – Z racji pandemii nie odbywają się tradycyjne Odwiedziny Duszpasterskie tzw. „Kolęda”. Mieszkańcy kolejnych wejść są zapraszani na wieczorną Mszę św. podczas której udzielane jest specjalne błogosławieństwo. 

7 Stycznia – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, mianował nowego proboszcza naszej parafii ks. dr kan. Adama Sikorę, który dotychczas pomagał w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela na ul. Fredry w Poznaniu. 

20 Stycznia – Msza Święta z uroczystym wprowadzeniem na urząd proboszcza Księdza Adama Sikory

Lipiec/sierpień – Prace przygotowawcze do ustawienia figury Matki Bożej 

Lipiec/sierpień – wykonana została nowa elewacja betonowych przypór frontowych narożników kościoła  i powierzchni wokół głównych drzwi wejściowych. Jest to szlachetny tynk odporny na wodę. Drugi etap tych prac zostanie wykonany we wrześniu.   

15 sierpnia  – poświęcenie figury Matki Bożej. Kameralna „grota” wkomponowana jest w bryłę i styl naszej świątyni i całego osiedla. Figura została przed laty ofiarowana naszej parafii przez Panią Bożenę Hajduk.