Ogłoszenia parafialne – Boże Narodzenie – 25.12.2022 r.

  1. „W dzień Bożego Narodzenia radość wszelkiego stworzenia..” śpiewamy w jednej z polskich kolęd. Jako duszpasterze Parafii św. Marka Ewangelisty składamy wszystkim Parafianom najserdeczniejsze życzenia Bożej radości w sercu, która płynie z przyjścia Pana na świat. Niech przyjdzie do naszych serc i napełni je radością, pokojem, miłością i życzliwością.
    Składamy serdeczne podziękowanie tym, którzy włączyli się w przygotowanie Wigilii dla ubogich przygotowując pieczywo, oraz tym, którzy zbudowali żłóbek w naszym kościele.
  2. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze św. w naszym kościele odprawione będą według porządku niedzielnego. Po świętach wracamy do zwykłej godziny mszy św. porannej – czyli 7.30.
  3. Piękną polską tradycją jest rodzinne, albo wspólnotowe śpiewanie kolęd. Będziemy mieli taką możliwość także w naszej parafialnej wspólnocie. Zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd. Będzie ono miało miejsce w sali parafialnej – w czwartek 29 grudnia, po wieczornej mszy św.
  4. W przyszłą sobotę kończymy Stary Rok. Zapraszamy na dziękczynną mszę św. na zakończenie roku. Mszę św. odprawimy o godz. 17.00. W Nowy Rok msze św. odprawiamy według porządku niedzielnego. Przypominamy podawaną już we wrześniu informację, że od 1 stycznie msze św. wieczorne odprawiamy o godz. 18.00.
  5. W gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii wywieszono grafik odwiedzin kolędowych. Rozpoczniemy je 2 stycznia. Początek kolędy zasadniczo o g. 16.00. Każdego dnia odwiedzimy około 20 rodzin. Nie jest to mało, ale chcemy odwiedzić wszystkich, którzy wyrazili takie pragnienie. Z racji rozmaitych zajęć i zobowiązań poza parafią nie możemy kolędować codziennie. Żeby ze spokojem odwiedzić wszystkich zapraszających, przez kilka wieczorów kolędować będzie także ksiądz odprawiający wieczorną mszę św. Jego kolędowanie rozpocznie się o g. 18.45, a przewidziana trasa to 5-6 rodzin. Tym systemem będziemy kolędować w desce najbliższej kościoła – rozpoczynając od wejścia nr 128. Zwracamy uwagę, że w grafiku podane są tylko numery wejść. Trudno byłoby podawać numery mieszkań rodzin, które zaprosiły na kolędę. Mógłby to ktoś potraktować jako „ujawnienie danych drażliwych” i w grę wchodziłoby słynne RODO. Gdyby ktoś w podanym na grafiku terminie nie mógł przyjąć kolędy, to prosimy o kontakt. Postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie na zasadzie indywidualnie umówionego terminu.

Wpłynęło prawie 400 zaproszeń. Dla orientacji – w naszej parafii jest około 2100 mieszkań. Czyli chęć spotkania kolędowego wyraziło niecałe 20% rodzin. To też pokazuje zasadność kolędowania na zaproszenie. Nikt nie byłby w stanie tak zaplanować tras kolędowania, żeby dziennie odwiedzić 20 rodzin. Niech odwiedziny kolędowe będą okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy i poznania się.

  1. Polecamy prasę katolicką. Dzisiejszy „Przewodnik Katolicki” to podwójny numer z książeczką „5 Minut z Bogiem” – cena 13 zł. Także „Gość Niedzielny” jest na dwa tygodnie. Cena gazety to 15 zł. Na ławce przy schodach na chór wyłożone są kalendarze wydane przez Archiwum naszej Archidiecezji. Można je zabrać. Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to proszę ją wrzucić do skarbony za ławkami. Środki pozyskane w ten sposób będą wsparciem dla tej niezwykle ważnej dla Archidiecezji i całego naszego regionu instytucji.

W zakrystii można jeszcze nabyć ostatni numer „Markowej Gazety”.

  1. Zmarły nasze parafianki: Bronisława Kramer i Barbara Nowak.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.