Pierwsza Komunia Święta

Na spotkaniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych przyjęto następujące ustalenia: 

1. Terminy uroczystości:
– 9 maja  – g. 12.30
– 20 czerwca  – g. 12.30
– 19 września- g. 12.30
Gdyby zebrała się grupa 4 rodzin chętnych na zorganizowanie I Komunii w sobotę – przed w/w niedzielami o g. 16.00, to istnieje taka możliwość.
Jest także możliwość „indywidualnej” I Komunii – rodzina uczestniczy w „parafialnej” Mszy św., w czasie której dziecko przystępuje do I Komunii św. 

2. Rodzice deklarują wybrany termin – grupa „majowa” deklaruje się do końca tego tygodnia, pozostali do końca kwietnia. 

3. Poświęcenie medalików
– grupa majowa – 23.04 na Mszy św. o g. 18.30
– pozostali – terminy będą podane później. 

4. Rozmowy indywidualne ks. proboszcza z dzieckiem w obecności rodziców:
– grupa majowa 19, 21 lub 22 kwietnia
– grupa czerwcowa – do końca maja
– grupa wrześniowa – do końca sierpnia
Jestem do dyspozycji poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.30-18.00 – po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Odbycie tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii św. 

5. Pierwsza spowiedź:
– grupa majowa 23 kwietnia po Mszy św. z poświęceniem medalików
– grupa czerwcowa – w ostatniej dekadzie maja
– grupa wrześniowa – w ostatniej dekadzie sierpnia
Dokładne daty będą ustalone później.
W przypadku I Komunii „indywidualnej” – pierwsza spowiedź – ok. miesiąca przed planowanym terminem – indywidualne ustalenie terminu. 

6. Druga spowiedź – przed  I Komunią:
– grupa majowa – 8 maja g. 11.30
– grupa czerwcowa – 19 czerwca g. 9.30
– grupa wrześniowa – 18 września g. 9.30

7. „Próby” przed uroczystością:
– po spowiedzi w przeddzień I Komunii.
Gdyby powstały grupy „sobotnie”, to termin spowiedzi i próby zostanie ustalony – najpewniej na piątkowe popołudnie, w przeddzień.