Intencje 16-22 listopada 2020

Poniedziałek – 16 listopada.

7.30   Z prośbą do Ojca Przedwiecznego, wynagradzając Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, ofiarując Krew, mękę, rany i śmierć Jezusa jako zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej za bluźnierstwa, świętokradztwa, profanację kościołów, za wszelkie zniewagi Boskiemu Majestatowi. Upraszając Najświętsze Serce Pana Jezusa o złagodzenie Bożego gniewu nad światem oraz Miłosierdzie Boże dla wszystkich doświadczających epidemii.

9.30   Msza pogrzebowa – Śp. Urszula Michalak

18.30    Za śp.  Dobrochnę Fuglewicz w 7 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył łaską nieba.

18.30  Za śp. Halinę Lewicką w 5 rocznice śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie.

18.30   Za śp. Donatę Małecką, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów z wejścia 22.

Wtorek – 17 listopada, wspomnienie Świętej Elżbiety Węgierskiej.

7.30   Za śp. Karolinę w 6 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   Za śp. Jana Głuchy, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od żony i córki z rodziną.

18.30  Za śp. Jana, Mieczysława, Marię Kowalskich, śp. Stanisława Lehmann, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Haliny z synami i rodzinami.

18.30   Za śp. Radzisławę, Franciszka Wojciechowskich i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Środa – 18 listopada, wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny.

7.30 W intencjach Elżbiety z podziękowaniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za operację, prosząc Kochającego Boga o zdrowie, siły i błogosławieństwo na każdy dzień życia.

18.30  Za śp. Donatę Małecką, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją łaską nieba – intencja do Przyjaciół Beaty i Zdzisławy z rodzinami.

18.30  Za śp. Aleksandrę Odorczyk, śp. Barbarę Krępułową, aby Miłosierny Bóg obdarzył je szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Klubu Seniora „Rodzina”.

Czwartek – 19 listopada.

7.30   Za śp. Henryka, wszystkich zmarłych z rodziny oraz dusze uświęcające się w czyśćcu, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30   Za śp. Jerzego Józefczak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od sąsiadów z wejścia 85.

18.30   Za śp. Kazimierę i Bolesława Garczyńskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Piątek – 20 listopada, wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego.

7.30  Za śp. Karolinę, Janinę, Ryszarda i Alfonsa oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych.

18.30   Za śp. Jerzego Józefczak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od żony.

18.30   Za śp. Jana Głuchy, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od sąsiadów z wejścia 6.

Sobota – 21 listopada, wspomnienie Ofiarowania NMP.

7.30   Za śp. Józefę, Bronisława, Władysława Wojciechowskich i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie.

18.30  Za śp. Janusza Nowaka, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od żony i dzieci oraz tesciowej.

18.30  Za śp. Stanisława, Jadwigę, Helenę, Zbigniewa i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Niedziela – 22 listopada  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

8.00   Za śp. Cecylię Lamprecht oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

9.30   Za wszystkich Parafian.

11.00  Za śp. Krystynę Gawin oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

12.30  Za śp. Zofię, Edmunda Stepczyńskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30    Za śp. Wacława i Antoniego Kajdasz w 32 rocznicę śmierci, śp. Franciszkę Kajdasz oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.