Intencje 23-29 listopada 2020

Poniedziałek – 23 listopada.

7.30   Za śp. Halinę, Elżbietę, Zygmunta Kowalczyk i wszystkich zmarłych z rodziny Kowalczyków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

11.30     Msza pogrzebowa – Śp. Edmund Lisiecki. 

18.30     W intencjach Eugeniusza z okazji rocznicy sakramentu chrztu świętego, dziękując Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za wszelkie otrzymane łaski, prosząc Kochającego Boga o zdrowie, siły i błogosławieństwo na każdy dzień życia.

18.30  Za śp. Helenę Górską w 56 rocznicę śmierci, śp. Jana Górskiego, śp. Marka Bąk, śp. Marię Dudzikową, śp. Leonardę i Stanisława Puchalskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie.

Wtorek – 24 listopada, wspomnienie Św. męcz. Andrzeja Dung- Lac i Towarz.

7.30   Za śp. Księdza Kanonika Bolesława Krysia, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od całej Wspólnoty Szensztackiej.

18.30   Za śp. Bożenę Czerniak, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów z wejścia 69.

18.30  Za śp. Tomasza, Janinę, Czesława Wainertów i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Środa – 25 listopada. 

7.30   Za śp. Longina i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych.

18.30  Za śp. Romana Prałata, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od Włodzimierza z rodziną.

18.30  Za śp. Jana, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od żony.

 Czwartek – 26 listopada.

7.30   Za śp. Romana Chrzanowskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od mamy i siostry z rodziną.

18.30   Za śp. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, upraszając Kochającego Boga o szczęście wieczne w niebie oraz jego beatyfikację.

18.30   Za śp. Jana, Katarzynę, Walentego Tomaszewskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Piątek – 27 listopada.

7.30  Za śp. Katarzynę Szober oraz wszystkich zmarłych z rodzin Rogali, Haładudów, Błażejczaków, Wojtkowiaków i Jujków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych.

10.45   Msza pogrzebowa – Śp. Stefan Rychlewski.

18.30   Za śp. Elżbietę Hertmanowską w 7 rocznicę śmierci, śp. Jerzego Gorgolewskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   Za śp. Jerzego Józefczak, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od córki.

Sobota – 28 listopada.

 7.30   Za śp. Księdza Kanonika Bolesława Krysia, aby Miłosierny Bóg obdarzył go radością życia wiecznego w niebie – intencja od Wspólnoty „Margaretek”. 

18.30  Za śp. Henryka z okazji urodzin oraz za zmarłych rodziców, teściów i rodzeństwo, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

Niedziela – 29 listopada  I Niedziela Adwentu    Rozpoczęcie Rekolekcji Paraf.

8.00   Za śp. Jacka Roszyk w 14 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

9.30   Za śp. Franciszkę, Reginę, Jana, Urszulę i Mariana  oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

11.00  Za wszystkich Parafian.

12.30  W intencjach Księdza dr Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego, Rektora Kościoła i Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa i Dyrektora Instytutu Studiów Kościelnych w Poznaniu, z podziękowaniem Kochającemu Bogu za Jego posługę w naszej parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na czas nowych zadań w naszej archidiecezji. 

12.30   Za śp. Henryka, Helenę, Filomenę, Jana oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. 

18.30    W intencjach całej Wspólnoty Nieustającego Różańca, naszej Ojczyzny, prosząc Kochającego Boga o wszelkie łaski, zdrowie i błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich członków wspólnoty i ich rodzin. Za zmarłych z wspólnoty prosząc miłosiernego Boga o łaskę życia wiecznego w niebie.