Intencje 31.08.-06.09.20 r.

Poniedziałek – 31 sierpnia.

7.30   W intencjach Bogumiły z okazji urodzin z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośba o błogosławieństwo, łaskę wiary, nadziei i miłości, Dary Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata.

18.30  Za śp. Jana Fiołek z okazji imienin, śp. zmarłych rodziców Pelagię i Edwarda oraz Pelagię i Stanisława, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją nieba.

18.30  Za śp. Kazimierza Skorupskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od sąsiadów z wejścia 55.

Wtorek – 01 września – Rocznica wybuchu II wojny światowej.

7.30   Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 1).

18.30   W intencjach naszej Ojczyzny z okazji wybuchu II wojny światowej, za wszystkich poległych w obronie naszej wolności za odważnych polskich żołnierzy, którzy zginęli na frontach i polach bitewnych oraz pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

18.30  Za śp. Macieja i Marcina  Górskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba – intencja od Arlety i Piotra Pokładeckich.

Środa – 02 września. 

7.30  W intencjach Najdostojniejszych Jubilatów Urszuli i Stanisława z okazji 53 rocznicy sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, o wszelkie dobro, zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, umacnianie wiary, nadziei i miłości na każdy dzień życia dla Jubilatów i całej rodziny.

18.30  Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 2). 

18.30  Za śp. Jana Kowalskiego, śp. Elżbietę Czekała, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Natalii i Jędrzeja z rodzinami.

18.30  Za śp. Wiesława Chrzanowskiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Rodziny.

Czwartek – 03 września, wsp. Św. Grzegorza Wielk. Pierwszy czwartek mies.

7.30   Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 3).

18.30  W intencjach Stowarzyszenia Żywego Różańca, z prośbą do Kochającego Boga o wszelkie łaski, zdrowie i błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Różańcowej dla wszystkich członków i ich rodzin. Za wszystkich zmarłych członków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   Za śp. Barbarę, Rajmunda, Amelię, Jana i wszystkich zmarłych z rodziny Polcynów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.

18.30   Za śp. Janusza Andrzejczaka, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską nieba – intencja od siostry Grażyny Garczyk i siostrzenicy Anny.

Piątek – 04 września  Pierwszy piątek miesiąca.

7.30  Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 4).

18.30   Za śp. Stanisławę, Bolesława, Pawła Klupś, śp. Janinę Walkowiak i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. 

18.30  Za śp. Stefana Jeziernego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie – intencja od Mirosławy i Mariana Małyjasiak.

Sobota – 05 września, wspomnienie Świętej Matki Teresy z Kalkuty – Odpust.

 7.30   Z wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za wszystkie grzechy osobiste i w rodzinie.  

18.30   Za wszystkich Parafian.

18.30 Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 5).

18. 30  Za śp. Bolesława Piotrowiaka w 23 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

Niedziela –  06 września  XXIII Niedziela zwykła.

8.00  Za śp. Czesława Skałeckiego, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem wiecznym w niebie. (greg. 5).

9.30   Za wszystkich Parafian.

11.00  Za śp. Stefanię i Tomasza Janiszewskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w Królestwie wszystkich zbawionych.

12.30   W intencjach Dostojnych Jubilatów Hanny i Andrzeja  z okazji 44 rocznicy sakramentu małżeństwa, dziękując Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serca Najświętszej Maryi Panny o zdrowie, umacnianie wiary, nadziei i miłości dla Jubilatów i całej rodziny. 

12.30  W intencjach Najdostojniejszej Jubilatki Teresy z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem Kochającemu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o wszelkie dobro, zdrowie oraz błogosławieństwo na jak najdłuższe lata dla Jubilatki i całej rodziny.

18.30  Za śp. Kazimierę w 7 rocznicę śmierci, śp. Józefa Szmania oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie.